RIG.271.5.2019.BR Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Polska Wieś – Charbowo etap I, Charbowo etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania - ce5ee808-be5c-4c3e-9fa9-a64bb44b369f