RIG.271.2.2019.BR Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania miniPortal - 7f580fdb-2220-4e3a-a551-d7ae52cd0ffe

 

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert z 26.03.2019 r. na 29.03.2019 r. godziny pozostają bez zmian.

Zmiana treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert -  05.03.2019 r.

Sprostowanie ogłoszenia- przekazane do DUUE w dniu 05.03.2019 r.

Sprostowane ogłoszenie - opublikowane w DUUE w 06.03.2019 r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ -13.03.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 20.03.2019 r.

 Zestawienie ofert 29.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 06.05.2019 r.