RIG.271.6.2019.BR Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Charbowo i Ułanowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania - 1c10fc8a-2797-430e-8b7e-3aab3ca10a61

Modyfikacja SIWZ - 20.05.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -20.05.2019 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ 05.06.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wyjaśnienia do treści SIWZ 13.06.2019

Wyjaśnienia do treści SIWZ 17.06.2019

Wyjaśnienia do treści SIWZ 18.06.2019

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty