OBWIESZCZENIE RIG.6220.06.2012.SK

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia polegajacego na budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej na terenie dzialki nr 4/9 w Pruchnowie