Lokalizacja dzwonów

Od 1 sierpnia 2014 r. na terenie gminy Klecko funkcjonuje sieć punktów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych tzw. dzwonów.

Lokalizacja dzwonów