Zawiadomienie o włączeniu stron do postępowania RŚRI.6220.06.2016

Zawiadomienie o włączeniu stron do postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego  dla tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 770/3 w m. Kłecko