Postanowienie RŚRI.6220.11.09.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalzacji sanitarnej w miejscowości Ułanowo nr RŚRI.6220.11.07.2016 z dnia 04.10.2016 r.