Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RŚRI.6220.11.2017

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2194P Biskupice-Bojanice-Mączniki na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 17/2 i 15, obręb Bojanice oraz 22/3, obręb Mączniki, gmina Gniezno.