Zawiadomienie o dowodzie z opinii biegłego RŚRI.6220.01.2017

Zawiadomienie o znajdującym się dowodzie opinii Firmy Eko-log Sp. z o.o. w aktach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym na działce ewid. nr 35 w m. Polska Wieś.