UCHWAŁY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

1. Uchwała nr KSWiP I/1/2019 z dnia 19 marca 2019r. w sprawie przyjęcia opinii w sprawie rozpatrzenia pisma Pani ... złożonego w dniu 8 stycznia 2019r. i nadania mu biegu.

2. Uchwała nr KSWiP II/2/2019 z dnia w sprawie przyjęcia opinii w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pani .....złożonej w dniu 27 czerwiec 2019 r. i nadanie jaj biegu

    

3. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia opinii w przedmiocie rozpatrzenia skargi .......... złożonej w dniu 22. lipca 2019 r. i nadanie jej biegu

 

4.Uchwała Nr KSWiP V/4/2020 Komisji Skarg,  Wniosków i Prtycji z dnia 22 września 2020r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Klecko

 

5Uchwała  Nr KSWiP V/5/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 22 września 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Klecko

 

6. Uchwała Nr KSWiP V/6/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 22 września 2020r. petycji Koalicji Polska Wolna od 5G

 

7. Uchwała w sprawie wniosku Pani BF o równe traktowanie podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców Gminy Kłecko.

 

8. Uchwała w sprawie petycji Pani Renaty Sutor „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”. 

 

9. Uchwała w sprawie w sprawie wniosku Zarządu Osiedla Nr 1 w Kłecku o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2021 wydatków mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.