Rejestr interpelacji i zapytań radnych 2018-2023

Interpelacje i zapytania radnych 2018-2023

 L.p.
 Data
złożenia
Interpelacji/zapytania
 Podmiot wnoszący interpelację/zapytanie
Przedmiot interpelacji/zapytania
Termin
załatwienia sprawy
 Treść interpelacji/zapytania wraz z odpowiedzią 
1.
25.09.2019
Radny Waldemar Gołochowicz
Naprawa nieprawidłowo osadzonych studzienek kanalizacyjnych na ul.Karniszewsiej
14 dni
  2.  13.07.2020  Radny Rafal Kowalczyk  Podjęcia natychmiastowych działań, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń i zaniedbań powstałych na placach zabaw na terenie Gminy Kłecko   14 dni

 interpelacja

odpowiedź

  3.  25.01.2021  Radny Tadeusz Dobrzycki  Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko, w części dotyczącej obejścia dorgowego. 14 dni

 interpelacja

uzupełnienie interpelacji

odpowiedź

  4.  28.04.2021  Radny Rafał Kowalczyk  Wnoszę o podjęcie działań inwestycyjnych   14 dni 

 interpelacja

odpowiedź