Zakład Gospodarki Komunalnej w Kłecku Sp. z o.o.

ul. Gnieźnieńska 8,wejscie D
62-270 Kłecko
------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Rada Nadzorcza:


Siedziba administracji znajduje się w budynku MGOK od strony dawnego skateparku.