Ochotnicza Straż Pożarna Kłecko
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540122397-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Kłecko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558160-N-2020
Data: 03/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna Kłecko, Krajowy numer identyfikacyjny 63995441400000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  16, 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270700, e-mail mrnkaczor@gmail.com, faks 4270700.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 6) wysokość całkowita pojazdu max. 3250 mm.
W ogłoszeniu powinno być: 6) wysokość całkowita pojazdu max. 3285 mm.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-15, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych