Kontakty z mieszkańcami

        Burmistrz przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. od 1000do 1500, a jeżeli w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny, to przyjęcia odbywają się w tych samych godzinach w dniu następnym. Pozostali pracownicy przyjmują mieszkańców w godzinach pracy Urzędu.
 
Urząd jest czynny w dniach roboczych w następujących godzinach:
-  poniedziałki                   800 - 1600
-   od wtorku do piątku       700 - 1500
-   soboty są dniami wolnymi od pracy