Zarządzenia - 2006

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006 rok
w sprawie: prowadzenia gospodarki paliwami w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłecko.
w sprawie unieważnienia prztargu na sprzedaż gruntu rolnego - działki nr 405 położonej przt ulicy Ustronie w Kłecku
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Kłecko.
w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Gminy Kłecko oraz organów wykonawczych samorządu mieszkańców miasta Kłecko.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006r.
w sprawie: projektu Budżetu Gminy Kłecko na 2007 rok.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KŁECKO”
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na „DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KŁECKO”.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 lokal mieszkalny nr 8, w budynku nr 48, przy ul. Karniszewskiej w Kłecku .
w sprawie: ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - grunt rolny położony przy ul. Ustronie w Kłecku.
w sprawie wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę oleju opałowego lekkiego i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2006/2007.
w sprawie wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2006/2007
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006 rok
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006 rok
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006 rok.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Księdza Marka Pachowicza nauczyciela religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zmiany Budzetu Gminy Kłecko na 2006r ok
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych.
w sprawie wyłożenia spisów inwentaryzacyjnych do publicznego wgladu
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kłecko oraz podległych jednostek organizacyjnych.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2006r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego dłegoterminowego w złotych.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Kłecku, przy ul. Targowej.
w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Otuszewskiej-Szczurek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kłecku dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Kłecko w dniu 29 stycznia 2006r.