Zarządzenia - 2007

Lista wiadomości
w sprawie: projektu Budżetu Gminy na rok 2008r>>>>
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ INNE USŁUGI TRANSPORTOWE DLA GMINY KŁECKO”
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na „DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ INNE USŁUGI TRANSPORTOWE DLA GMINY KŁECKO” i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku, przy plaży.
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na rok 2007>>>
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku, przy ul. Kasztanowej>>>
w sprawie : ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.>>>
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla i miału węglowego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzeczym 2007/2008.
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę węgla i miału węglowego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2007/2008 i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2007/2008.
w sprawie: wyznaczenia spśród podległychsamorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2007/2008 i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Wilkowyja>>>
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębnicy.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach.
w sprawie zmiany budżetu gminy Kłecko na rok 2007>>>
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Krystman Ksel nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie : określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
W sprawie: wyrażenia zgody na zmianę udziałów przynależnych do zbytych lokali w budynku,przy ul. Dworcowej 12 w Kłecku.
w sprawie opłat pobieranych przez ZGK w Kłecku
w sprawie wyboru oferty na zorganizowania wypoczynku letniego.
w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2007 rok
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 3, przy ul. Armii Poznań w Kłecku
w sprawie organizacji stanowiska kierowania w Gminie Kłecko w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń...
w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 21/03 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 03 czerwca 2003r. o dostępie do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kłecku.
w sprawie zmian w Regulamine Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Kłecku, przy ul. Targowej.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Charbowie, gmina Kłecko.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 21, przy Placu Powstańców Wlkp. w Kłecku