Zarządzenia - 2008

Zarządzenie Nr 11/2008 30.06.2008

 

Zarządzenie Nr 11/2008

Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 30 czerwca 2008 rokuw sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych

jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na:

  • przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo

i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 ze zmianami ),


z a r z ą d z a m co następuje:


§ l


Burmistrz Gminy Kłecko wyznacza spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych Urząd Miejski Gminy Kłecko jako jednostkę organizacyjna właściwą do przeprowadzenia postępowania na:

  • przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                      Burmistrz

                                                                                inż. Marek Kozicki

Lista wiadomości
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: prowadzenia gospodarki paliwami w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłecko.
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2008 rok
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum w Kłecku
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnemu w Kłecku.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009.
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę węgla i miału węglowego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009” i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009.
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009 i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2008 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2008 rok
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na: przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko
w sprawie: nabycia odpłatnie niruchomości z przeznaczebiem na budowę drogi
W sprawie: nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na budowę drogi w Ułanowie
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży grunt rolny położony we wsi Wilkowyja
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-grunt rolny położony w Kłecku
w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania