Zarządzenia - 2009

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
w sprawie:ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora ds techniczno-inwestycyjnych w referacie infrastruktury,gospodarki,kultury i rekreacji
w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
w sprawie projektu budżetu na 2010 rok
w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2 lokale mieszkalne nr 4 i nr 7 w budynku nr 11, przy ul. dr J. Domańskiego w Kłecku .
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Świniary.
w sprawie: regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UMGK.
w sprawie: sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2009 rok
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2009 rok
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.
w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłecko
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży - lokal nr 3 w Kłecku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży - lokal nr 2 w Kłecku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży - lokal nr 5 w Kłecku
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2009 rok
w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Działyniu.
w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kłecku.
w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Kłecku
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2009 rok
w sprawie: określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych