Zarządzenia - 2012

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012 rok.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 56/2 w Dębnicy
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste-lokal mieszkalny nr 5 połozony w Kłecku,przy Placu Powstańców Wielkopolskich 3.
w sprawie procedur przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola z terenu Gminy Kłecko
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 3 polożonego w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 5B.
w sprawie przedłożenia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2013-2017
w sprawie zmian Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 917 w Kłecku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie naboru na stanowisko podinspektora ds obywatelskich w referacie społeczno organizacyjnym, gospodarki lokalowej i zdrowia.
w sprawie zminy budżetu Gminy Kłecko 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla Pana Andrzeja Gniatkowskiego ubiegzjącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Kubalewskiego ubiegzjącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Janas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds ochrony środowiska i gospodarki odpadami w referacie infrastruktury,gospodarki, kultury i rekreacji.
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnej Komisj Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.i
w sprawie zminany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2012-2017.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds rolnictwa w referacie infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji.
w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds rolnictwa w referacie infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębnicy.
w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 82/1 w Świniarach.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 408 w Kłecku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds obsługi Rady w referacie społeczno-organizacyjnym, gospodarki lokalowej i zdrowia.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
w sprawie zaleceń dotyczących organizacji pracy gimnazjum, szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kłecko na rok szkolny 2012/2013.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kłecku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 10.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko 2012 rok
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 66 w Komorowie.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zbudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kłecku przy ul. Ignacego Paderewskiego 22 - działka 67/2.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokali mieszkalnych nr 2 i nr 3 położonych w Wilkowyji w budynku nr 2.
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powoływania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłecko.
w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego członków.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kłecku przy ul. Armii Poznań 3 A
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 położonych w Kłecku przy ul. Ignacego Paderewskiego 15.
w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.