2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klecko na lata 2019-2032 oraz jej zmiany.

Lista wiadomości