Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za I kwartał 2019 rok - RB NDS

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za II kwartał 2019 rok - RB NDS

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za III kwartał 2019 rok - RB NDS

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Kłecko  za IV kwartał 2019 rok -  RB NDS

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Instytucje kultury

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok