Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klecko na lata 2019-2032 oraz jej zmiany.