Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032

-  Uchwała Nr XXI/130/20 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Uchwała Nr XXII/150/20 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Zarządzenie  Nr 2/5/20 z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Uchwała Nr XXII/150/20 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Uchwała Nr XXIV/167/20 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Uchwała Nr XXV/178/20 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Uchwała Nr XXVI/181/20 z dnia 09.09.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Uchwała Nr XXVII/183/20 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Uchwała Nr XXVIII/190/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

-  Uchwała Nr XX/205/20 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.