2021

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2021 r.

- Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy Kłecko za I kwartał 2021 - NDS

- Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy Kłecko za II kwartał 2021 - NDS

-  Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy Kłecko za III kwartał 2021 - NDS

- Informacja z wykonania Budżetu Gminy Kłecko za I półrocze 2021 r.

Lista wiadomości