Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2021-2032

- Uchwała Nr XXX/207/20 z dnia 18.12.2020 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021

- Uchwała Nr XXXI/213/21 z dnia 18.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021

- Uchwała Nr XXXII/215/20 z dnia 27.01.2021 w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na rok 2021

- Uchwała Nr XXXIII/226/21 z dnia 24.02.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021

- Uchwała Nr XXXIV/234/21 z dnia 31.03.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021