Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości

Treść protokołu