Archiwum-dzierżawy

Lista wiadomości
Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2011r. , o godz.10.00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
Nr działki 33 Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2007 r., o godz. 10:00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
Nr działki 464 cz. przetarg odbedzie się w dniu 1.11.2007 r., o godz. 10:00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2010 r., o godz. 10:00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
nr działki 714>> przetarg odbędzie się w dniu 24.09 2007r. o godz.10:00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko>>>
Dzierżawa na 3 lata działki nr 714 w Kłecku - grunt orny.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2010 r., o godz. 10:00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko.