Zarządzenie nr 42/2012 z 22.10.2012

Zarządzenie i wykaz działek