Dzierżawy - 2012 r.

ogłoszenie o 2 przetargu (zarządzenie nr 38/2012)

ogłoszenie o 2 przetargu (zarządzenie nr 38/2012)

ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 42/2012)

ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 42/2012)

Zarządzenie nr 42/2012 z 22.10.2012

Zarządzenie i wykaz działek

Ogłoszenia o przetargach - dzierżawa 2012r.

Lista wiadomości
ogłoszenie o 2 przetargu (zarządzenie nr 38/2012)
ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 42/2012)
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko.
Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Kłecko
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko.

ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 38/2012)

ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 38/2012)

Zarządzenie nr 38/2012 z 08.10.2012

Zarządzenie i wykaz działek

Wykaz ofert na dzierżawę 2012r.

Lista wiadomości
ogłoszenie o 2 przetargu (zarządzenie nr 38/2012)
ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 42/2012)
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko.
Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Kłecko
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko.