Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy w 2015 r.

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy w 2015 r. zarządzenie Nr 30/2015