Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie , wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, wraz z załączonym wykazem.