Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Treść zarządzenia + wykaz