Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Treść zarzadzenia + wykaz