Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Treść zarządzenia + wykaz