Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania dzierżawę 2019

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, wraz z załączonym wykazem.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , wraz z załączonym wykazem.