Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

treść zarządzenia +wykaz