Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Gnimy Kłecko z dnia 10 października 2019 r.

Treść zarządzenia + wykaz