Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Gnimy Kłecko z dnia 4 listopada 2019 r.

Treść zarządzenia + wykaz