Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Gnimy Kłecko z dnia 26 listopada 2019 r.

Treść zarządzenia + wykaz