Zarządzenie nr 1/VIII/2020 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Treść zarządzenia + wykaz