Zarządzenie nr 15/VI/2020 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 26 czerwca 2020 r.

Treść zarządzenia + wykaz