Zarządzenie nr 2/XII/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.

Treść zarządzenia + wykaz