Zarządzenie nr 6/VI/2020 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 4 czerwca 2020 r.

Treść zarządzenia + wykaz