Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Gnimy Kłecko z dnia 31 grudnia 2019 r.

Treść zarządzenia + wykaz