Ogłoszenia o przetargach - sprzedaż

Lista wiadomości
I ograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów: Kłecko, ark. mapy 4 działka nr 917 o powierzchni 0,0223 ha
Przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów: Świniary, ark. mapy 2, działka nr 82/1 o powierzchni 0,4600 ha
III przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów: Komorowo, ark. mapy 1, dz. nr 66 o powierzchni 0,8100 ha
Przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów: Świniary, ark. mapy 2, działka nr 82/1 o powierzchni 0,4600 ha
II przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów: Komorowo, ark. mapy 1, dz. nr 66 o powierzchni 0,8100 ha
Przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów: Kłecko, ark. mapy 6, działka nr 408 o powierzchni 0,3825 ha
na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Komorowie, dz. nr 66 o powierzchni 0,8100 ha