Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lista wiadomości
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 56/2 w Dębnicy.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - lokal mieszkalny nr 5 położony w Kłecku, przy Placu Powstańców Wielkopolskich 3.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kłecku, przy ul. Gnieźnieńskiej 5B.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 917 w Kłecku.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 82/1 w Świniarach.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 408 w Kłecku.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kłecku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 10.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 66 w Komorowie.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zbudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kłecku przy ul. Ignacego Paderewskiego 22 - działka 67/2.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokali mieszkalnych nr 2 i nr 3 położonych w Wilkowyji w budynku nr 2.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kłecku przy ul. Armii Poznań 3 A.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 położonych w Kłecku przy ul. Ignacego Paderewskiego 15.