Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 9.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kłecku przy ul. Słonecznej 27.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kłecku przy Placu Powstańców 2.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Ustronie w Kłecku.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 407 w Kłecku.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 12 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Ustronie w Kłecku.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany - działki nr 61/1, stanowiącej własność Gminy Kłecko, na działkę nr 58/13 stanowiącą własność osób fizycznych.