Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 2014

Lista wiadomości
II ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących działki nr 469/2 i nr 470/2, położone w Kłecku, w rejonie ul. Majdany. Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej - przetarg ograniczony do właścicieli działek przyległych.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Działyń, gmina Kłecko - działka nr 11/18 o powierzchni 1,1672 ha.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bielawy, gmina Kłecko - działka nr 47 o powierzchni 0,0800 ha.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bielawy, gmina Kłecko - działka nr 26 o powierzchni 0,0500 ha.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bielawy, gmina Kłecko - działka nr 22 o powierzchni 0,1500 ha.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Ułanowo, gmina Kłecko - działka nr 118 o powierzchni 0,1700 ha (na terenie działki nieużyek oraz staw).
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 6 przy ul. Ustronie w Kłecku
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Świniary, gmina Kłecko - działka nr 82/1 o powierzchni 0,4600 ha. Nieruchomość zbudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkami pomocniczymi.
I ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących działki nr 469/2, o powierzchni 0,1651 ha i nr 470/2 o powierzchni 0,1207 ha, położone w Kłecku, w rejonie ul. Majdany. Przetarg ograniczony do właściceli działek przyległych.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 314/4, o powierzchni 0,0723 ha, położoną w Kłecku przy ul. Karniszewskiej.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Świniary, gmina Kłecko - działka nr 27 o powierzchni 1,9800 ha.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Świniary, gmina Kłecko - działka nr 82/1 o powierzchni 0,4600 ha. Nieruchomość zbudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkami pomocniczymi.
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 9 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 9 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 948, o powierzchni 0,1465 ha, położoną w Kłecku przy ul. Ogrodowej.
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 9 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku