Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 2016

Lista wiadomości
IV nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6, zlokalizowany w Kłecku przy ul. Armii "Poznań" 3, wejście B.
IV nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5, zlokalizowany w Kłecku przy ul. Słonecznej 25.
I ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 662 i nr 665 w Kłecku.
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6, zlokalizowany w Kłecku przy ul. Armii "Poznań" 3, wejście B.
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5, zlokalizowany w Kłecku przy ul. Słonecznej 25.
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6, zlokalizowany w Kłecku przy ul. Armii "Poznań" 3, wejście B.
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5, zlokalizowany w Kłecku przy ul. Słonecznej 25.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6, zlokalizowany w Kłecku przy ul. Armii "Poznań" 3, wejście B.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5, zlokalizowany w Kłecku przy ul. Słonecznej 25.