Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 10 przy ul. Ustronie w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - działki nr 662 i nr 665 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 8 przy ul. Ustronie w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 3 przy ul. Armii "Poznań" w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 3B przy ul. Armii "Poznań" w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 25 przy ul. Słonecznej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 4 przy ul. Czerniejewskiej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 20 przy ul. Dworcowej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.